NĚKTERÉ REFERENČNÍ STAVBY

Pod vedení jednatele společnosti aut.ing.Josefa Malého byly realizovány nebo odborně vedeny stavby v celkovém objemu 42,8 za rok 2020, 32,7 za rok 2019, 38,6 milionu za rok 2018, 35,9 milionu za rok 2017 a v předchozích letech cca za 950 miliónů Kč.

Realizované stavby rok 2016

RD Strádonice Hrubá stavba 2. mil
RD Stupice Dokončení v.č. kolaudace 2,5 mil.
RD Dobříč Hrubá stavba 2. mil.
RD Hýskov Hrubá stavba – dokončena 1,8 mil.
RD Bubovice Dokončení 1 mil.
Chrustenice Letní kuchyně + hrubá stavba bazenu 0,8 mil.
RD Řitka Deska pod RD 0,4 mil.
RD Beroun Celková rekonstrukce + nástavba + přístavba+ zateplení –Zelená úsporám
RD Beroun Zateplení RD 0,4 mil.
RD Trubín Dokončování + fasáda 1,4 mil.
RD Rudná Dokončení hrubé stavby 2 mil.
RD Jinonice Dokončení hrubé stavby 0,8 mil.
RD Jinonice Dokončení 1,5 mil.

Realizované stavby rok 2015

RD Beroun Dokončení „Na klíč“-kolaudace
RD Otročiněves Hrubá stavba – předáno 1,6 mil.
RD Stupice Hrubá stavba – dokončena 2,5mil.
RD Bubovice Hrubá stavba – dokončena 1,1 mil.
RD Cibulka Hrubá stavba – rozestavěná 0,7 mil.
RD Počaply Dokončení hrubé stavby + provedení instalací + omítek 2,3 mil.
RD N.Jáchymov Dokončení hrubé stavby + instalace 1,9 mil.
RD Popovice Demoliční práce+bet. Deska+věnec+podlahy 0,6 mil.
RD Levín Hrubá stavba – Ytong 0,9 mil.
RD Jinonice Hrubá stavba – rozestavěná 0,6 mil.

Projekty: 2015 – Realizace

Realizované stavby rok 2014

RD Sobín Dokončení 0,8 mil.
RD Vysoký Újezd Hrubá stavba 1,5 mil.
RD Libomyšl Hrubá stavba 1,7 mil.
Půdní vestavba Hořovice Hrubá stavba 1,6 mil.
RD Počaply Základy –zahájená hrubá stavba 0,2 mil.
RD Vestec Dokončení 2,2 mil.
RD Beroun-vila Zahájení – rozestavěná 3,8 mil.
RD Otročiněves Rozestavěná hrubá stavba 1,2 mil.
RD Nižbor Hrubá stavba 0,8 mil.

Projekty: 2014 – Relizace

Realizované stavby rok 2013

Novostavba Beroun -Závodí Dokončení „Na klíč“ 4 mil.
RD-Beroun Závodí Rekonstrukce 2,2 mil.
Hýskov Zpevněné plochy+garáž s krytým stáním+oplocení 1,8 mil.
Králův Dvůr Oplocení 0,3 mil.
RD Hloubětín Hrubá stavba – rozestavěné 2 mil.
Chrustenice Přístavba +rekonstrukce+zateplení RD 2,1 mil.
Chýně Rekonstrukce RD 1,95 mil.
RD Sobín Dokončování-podlahy, omítky, fasáda, obklady,dlažby atd. 2,5 mil.

Realizované stavby rok 2008-2012

RD Chaloupky-pí.CHvalovská Na Klíč 2,1 mil.
RD Sobín p.Lefan Na klíč-rozestavěno 3 mil.
RD Sobín pí.Sedláčková Na klíč-rozestavěno 2,5 mil.
Rekonstrukce Hudlice pí. Buchtová Dokončeno 0,9 mil.
Přístavba + rekonstrukce Beroun Závodí p. CHoc Rozestavěno 1,5 mil.
RD Nučice – ing. Charvát Dokončeno-vnitřní část 3 mil.
RD Beroun – p. Souček Dokončeno-vnitřní část 1 mil.
RD Drahelčice pí. Voříšková Hrubá stavba -dokončeno 2,5 mil.
Rekonstrukce bytu Praha Dokončeno 0,24 mil.
Dokončen RD – Trubín hrubá stavba – pan Pavliska 2,1 mil.
Dokončen RD – Hýskov hrubá stavba – pan Přikryl 1,8 mil.
Dokončen RD – Zahořany hrubá stavba – pan Konůpka 2,8 mil.
Dokončen bytový dům – Beroun Na klíč 15,6 mil.
Rozestavěn Na klíč – pan Souček 6 mil.
Zahájena výstavba RD – Nučice Na klíč – pan Charvát 5,5 mil.
VR Bytový dům Beroun – dokončeno 15,6 mil.
VR Novostavba RD Zahořany pan Slezák 4,5 mil.
VR Novostavba bungalov Beroun pan Machek 3,1 mil.
VR Novostavba RD Otročiněves pan Suchý 1,8 mil.
VR Fasáda + zateplení RD Žebrák paní Ottová 0,5mil.
RD Hýskov pan Přikryl 2,7 mil.
VR pan Souček 4,2 mil.
VR RD Počaply pan Pavliska 2,2 mil.

Starší reference

RD Levín okr.Beroun pan Vích 2,5mil. TDI
pan Prokeš 4mil. TDI
RD Hlásná Třebáň pan Haňkovský 3,5mil. TDI
RD Trubín pan Mlynář 2,7mil. TDI
Panelový dům –zateplení pan Weinar 4,5mil. OVS
půdní byty S.I.P. 3mil. OVS (Králův Dvůr)
RD Lipence pan Prokeš 5,5mil. TDI +PD
Černý vůl RD pan Tomek 5,7mil. TDI
Stodůlky – dostavba RD Pan Vávra 2,6mil. TDI
Úhonice – rekonstrukce s přístavbou paní Brugioni 3,2mil TDI
Králův Dvůr – nástavba MuDr.Šťastná 2,2mil. VR
Chrustenice –RD ing.Edellmann 4,5mil. TDI +PD
Rekonstrukce PH -1 pan Lorman 65,5mil TDI.
Hrubá stavba pan Elbl-Velká Dobrá 1,3mil VR
Hrubá stavba pan Mareš-Horní Bezděkov 1,6mil VR
2RD Žebrák pí Ottová,pan OTT 6mil. OVS +PD
Dostavba + opěrná stěna Leixnerová –Hostím 0,7mil VR
Hotel „MAXIM“ Tonajko-Beroun 17mil OVS
Haly + administrativní budova fa.Montanocel 45mil TDI
-novostavba pan Malý 6,6mil VR

VR –vlastní realizace
OVS-odborné vedení stavby
TDI-technický dozor investora
PD-projektová dokumentace

Fotodokumentace

Vila Beroun

RD Halouny

Málkov

RD „Na klíč“ Sobín

RD „Na klíč“ Beroun v.č návrhu projektové dokumentace

RD Chaloupky

Bungalov Beroun

RD Vysoký Újezd

Vysoký Újezd, vila – zateplování

RD Bubovice

RD Cibulka I.

RD Cibulka II.

RD Nový Jáchymov

RD Komárov

RD Levín

RD Počaply

RD Rudná

RD Stupice

RD Vestec

Další realizace