Kromě níže uvedených projektů máme i další vlastní dokumentace.
Většinou se, ale snažíme ve spolupráci se zákazníkem provést dokumentaci tzv.“Na míru“ dle přání a požadavků zákazníka.

Samozřejmě, že musíme vycházet z daných regulativ pro danou lokalitu/a splňovat požadavky územního plánu/,kde se pozemek nachází v.č. orientace jednotlivých místností s ohledem na světové strany S,J.V,Z.
Snažíme se maximálně zákazníkovi odborně poradit a případně ho i usměrnit v jeho nárocích,tak aby budoucí stavba splňovala vše co si zákazník přeje i s ohledem na celkové finanční náklady na budoucí realizaci.

Investor: Manželé Černíkovi

Investor: Manželé Janouškovi

Investor: Pan Pavelka

Investor: Petr Havelka

Investor: Josef Strejc a Soňa Strejcová