Úvodní stránka O firmě Realizace Projekce
a Financování
Novinka 2014 Odborné poradenství
financování nemovitostí

 

Financování projektových a realizačních prací:

 

Projektové práce:

Důležité pro financování individuální stavby je představa o této stavbě u klienta.Každý má jiné možnosti a jiné představy co od dané stavby v budoucnu očekává.

Na základě těchto různých představ od různých klientů je důležité všechny požadavky

klienta zanést co nejpodrobněji do projektové dokumentace,kterou pro klienta vypracujeme ,ať se jedná o požadavky na materiály nebo požadavky na dispozici.

Vzhledem k tomu,že výstavba jakékoliv nemovitosti není levnou záležitostí a převážná část klientů staví jednou za život je důležité ,aby každý klient věděl jaký materiál a v jaké kvalitě za své peníze od nás obdrží.

S každým klientem ,který i vybere naši firmu ,provádíme vstupní pohovor ,kde klademe různé otázky –tak abychom zjistili jaké požadavky na budoucí stavbu klient má.

Před konečným rozhodnutím ,které je zcela na klientovi,poradíme a vysvětlíme výhody a nevýhody jednotlivých materiálů,které se vyskytují na současném stavebním trhu.

V době kdy je klient již rozhodnut jaký materiál a jakou dispozici zvolit pro výstavbu a ví jaké prostředky chce do budoucí stavby vložit – společně navrhneme/předem provádíme studii/ takový typ nemovitosti ,který bude všem představám,které si klient přeje , odpovídat –jak po stránce rozměrové i finanční v návaznosti na stavební pozemek ,který klient vlastní nebo si bude kupovat.

 

Orientační ceny projektových prací:

Výběr z našich typových domků s min.úpravou: projekt ke stavebnímu povolení.............od 40 000,- Kč ( bez DPH)

-na ohlášení do 150m2

v.č.radonového průzkumu, požárně bezpečnostního řešení, statiky, osazení do terénu, situace ..........4 paré

 

Individuální domky:..... 4 paré

Od 150m2 – 250m2 ......ceny smluvní

 

Rekonstrukce
Půdní vestavby
Přístavby

RD dle požadavku klienta

Individuální ceny

 

 po dohodě možnost zajištění stavebního povolení nebo ohlášení

 

Financování vlastní stavby :(realizační práce)

 Před zahájením stavebních prací klientovi vypracujeme podrobný položkový rozpočet ,na základě projektové dokumentace ,který společně s klientem odsouhlasíme.

Po odsouhlasení rozpočtu je vypracována „SMLOUVA O DÍLO“ s platebním kalendářem v návaznosti na harmonogram prací.

 

Vlastní financování stavby provádíme takto:

-při podpisu smlouvy o dílo požadujeme 10% zálohu,kterou využíváme na předzásobení stavby

-dále fakturujeme postupně jak probíhá výstavba (HMG prac)-tzn.dle skutečně provedených prací –dle rozpočtu.

-průběžné fakturování je až do výše 95% z celkové ceny díla v.č. poskytnuté zálohy

-zbylých 5% je doplaceno po řádném předání díla klientovi na základě předávacího protokolu.

Pozemní stavitelství JM

Sídlo: Zvonařova 649, 266 01, Beroun

Kancelář: Česká 48, 266 01 Beroun

Copyright © 2012 Pozemní stavitelství Josef Malý s.r.o
Použití grafiky či obsahu tohoto webu je vázáno písemným souhlasem firmy Pozemní stavitelství Josef Malý s.r.o.